Sekretess Policy
Time IN

A. Introduktion

1.    Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

2.    Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Time IN (https://timein.nu)
 

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

1.    information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

2.    information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

3.    information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;

4.    information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, företag, sociala medier och dina profilbilder.

5.    information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

6.    information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

7.    information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

8.    information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;

9.    information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

10.                all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

 

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

1.    att administrera vår hemsida och verksamhet;

2.    att anpassa vår hemsida åt dig;

3.    att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

4.    att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

5.    att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

6.    att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

7.    att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet.

8.    att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

9.    att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

10.                att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, leverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

1.    i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

2.    i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

3.    för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

G. Bevarande av personlig information

 

1.    När du önskar att lämna denna sida. Så kommer vi radera information som härledas till din personliga information.

2.    Tidigare kommentarer som har publicerats på vår sida kommer att finnas kvar.

 

H. Din personliga informations säkerhet

1.    Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

2.    Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

3.    Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig.

 

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

 

K. Tredje parts hemsidor

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje parts hemsidor.

 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.